Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Testi kuntalaisaloite

Kemi Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
Lähetetty kuntaan 
28.10.2014

Aloitteen sisältö

Testaan vielä kerran kuntalaisaloitteen tekemistä Kemistä. Haluamme nähdä, miten kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelun kautta tehtyyn kuntalaisaloitteeseen saapuu kaupungille osoitettu aloiteteksti.

Kuntaliitto on täydentänyt suositustaan verkkoviestinnän erityiskysymyksistä 1.10.2014 ja erityisesti kunnan toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen laittamisesta kunnan verkkosivuille sekä siitä, mitä tietoja verkkosivuille saa julkaista ja mitä ei. Suosituksessa on erillinen kappale myös aloitteiden julkaisemista verkossa.

Suosituksessa todetaan, että kuntalaisten muussa ominaisuudessa kuin luottamushenkilönä tekemät aloitteet voidaan laitta verkkoon, kunhan niiden sisältä on tarkistettu verkkoon sopivaksi. Aloiteen tekijän nimeä ei saa kuitenkaan mainita ilman tämän suostumusta, koska siihen ei liity merkittävää tiedottamisriskiä.

Päätöksenteko menettelyssä kuitenkin kuntalaisaloitteen valmisteluasiakirjoihin aloitteen tekijän nimi kuitenkin kirjoitetaan, jotta se on päätöksentekijöiden tiedossa (ei esityslistan/ pöytäkirjan liitteeksi vaan itse valmistelutekstiin kuten hyvä hallintotapa edellyttää).

Kokeilen, miten kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelu saattaa kaupungin kirjaamoon lähetettävään kuntalaisaloitteeseen valintani, ettei nimeäni aloitteentekijänä saa julkaista kaupungin verkkosivuilla. Aikaisempi kokeilun ei sitä toimittanut järjestelmän kautta.

Kemissä 27.10.2014
Tuula Torvikoski

Poistin aloitteesta "täpin" Nimeni saa näkyä julkisesti tämän aloitteen tekijänä.
Myös tämä tietohan pitäsi tulla peruskuntaan saakka tiedoksi.
Onko tämä kohta, jossa annan suostumuksen nimeni julkaisemiseen verkossa.
Vai pitäisikö palveluun lisätä myös erillinen kohta suostumuksen antamiseen itse peruskunnan verkkosivuilla.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi