Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Kuntalaisaloitejärjestelmän kautta tehty testialoite

Kemi Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
Lähetetty kuntaan 
7.10.2014

Aloitteen sisältö

Esitän kuntalaisaloitteena, että tämän testialoitteen esitys hyväksytään ja aloiteen tarkoittama parannusehdotus tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn toimenpide-esityksin.

Kemissä 7.10.2014 Tuula Torvikoski, kuntalainen

Liitteet

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi