Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Siltaojan asuntoalueelle

Orivesi Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
Lähetetty kuntaan 
29.8.2014

Aloitteen sisältö

Siltaojan asuntoalueella asuu paljon lapsiperheitä ja liikenne Siltaojan alueelle vievällä Enokunnan tiellä on vilkasta ja tie kapea.

Kaupunki on lunastanut aikanaan jo tien varsialueen, joten kevyen liikenteen väylän rakentamisen takia ei tarvitse lunastaa maata.

Toivomme, että Enokunnantien varteen Siltaojan ...

TESTI aloite

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi