Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Porin yhdystien korjaus

Nokia Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
Lähetetty kuntaan 
11.9.2013

Aloitteen sisältö

Kasvava liikenne on painanut Porin yhdystien eteläpäästään syville urille.

Tie on harmillinen ajettava nyt kuivana, saati sitten kun syksyn vesisateet alkavat ja vesi alkaa valua uria pitkin kohti Siuron valtatietä.

Toivon, että tähän kiinnitetään huomiota ennen kuin Urpolankatu avataan lopullisesti liikenteelle, sillä sen jälkeen liikennemäärät tulevat edelleen nousemaan.

Lisäksi ehdotan, että samassa yhteydessä Porin yhdystien eteläpäässä sijaitseville kahdelle suojatielle tehdään sellaisia toimenpiteitä, että niillä saadaan ajoneuvojen tilannenopeus laskemaan.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi