Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Maaritin testi

Ristijärvi Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
Lähetetty kuntaan 
18.8.2022

Aloitteen sisältö

Kuntalaisten oikeus tehdä aloitteita kunnan toiminnasta ja palveluista
perustuu kuntalain 23. §: ään. Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa mukana
olevat kunnat tarjoavat kuntalaisille avoimen vaikuttamisen kanavan: kunnan
jäsenet voivat tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita,
sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Esitän, että myös Ristijärven kunnassa otetaan käyttöön kyseinen palvelu!

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi