Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Omakotitontin rajoille istutettavat isot puut

Lahti Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
Lähetetty kuntaan 
28.8.2013

Aloitteen sisältö

Nykyisin Omakotitalon pihalta ei saa kaataa suurta puuta ilman kunnan lupaa.
Miksi siis tontin rajalle saisi istuttaa suureksi kasvava puu naapurin harmiksi?
Vanhoilla asuinaluella kytee nyt useita suurten puiden aiheuttamia riitatapauksia.

Aloitteeni on että kunnan säännöstöihin kirjataan tontin rajalle tulevien rakennelmien tapaan istutettaville puille 4,5m minimi etäisyys tontin rajasta.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi