Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Uusi testialoite

Kärkölä Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
Kunnan vastaus 
17.1.2018

Kunnan vastaus

Kiitos aloitetoiminnan kehittämiseen liittyvästä aloitteestasi!

Kunnanhallitus on nimennyt työryhmän kehittämään aloite- ja palautetoimintaa, joka jättää kehittämisehdotuksensa kunnanhallitukselle päätettäväksi helmikuun 2018.

Esityksenne otetaan huomioon kunnanhallituksen käsittelyssä.

Jouni Nieminen
Kehitysjohtaja
Kärkölän kunta

Aloitteen sisältö

Ehdotan, että kunnan verkkopalveluun tuotetaan Osallistu ja vaikuta -osio uuden kuntalain hengessä.

Lisäksi ehdotan, että kunnan verkkopalvelun palautelomaketta kehitetään siten, että lomakkeeseen lisätään aihe-valikko, jossa palautteen tekijä voi valita aihealueen. Lisäksi ehdotan, että lomakkeeseen lisätään Palautteen luonne -valikko, jolla palautteen antaja luokitella on palaute kysymys, toimenpide-ehdotus, kiitos, moite tai muu kommentti.

Lisäksi ehdotan, että kunnan verkkopalvelussa kerrotaan, että aloitteen tekeminen on mahdollista myös kuntalaisaloite.fi palvelussa.

(Teen testialoitteen uudelleen, jotta saamme vahvistusviestin kunnan sähköpostiosoitteeseen karkolan.kunta@karkola.fi)

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi