Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Kielikylpykoulutuksen laajentaminen tarvetta vastaavaksi

Vaasa Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
Lähetetty kuntaan 
21.8.2013

Aloitteen sisältö

Vaasa on kaksikielinen kaupunki, jossa ruotisinkielisten osuus on n. 24 %. Suomen kielisestä väestöstä moni haluaisi oppia ruotsin kieltä hyvin. Tähän mainion mahdollisuuden antaa Vaasassa aikoinaan käynnistetty kielikylpyopetus. Opetusta on annettu jo yli 20 vuoden ajan. Hakijoita on joka vuosi enemmän kuin on kielikylpypaikkoja päiväkodeissa ja kouluissa.

Ehdotan, että kaupunki takaa kaikille halukkaille kielikylpypaikan päiväkodeissa ja kouluissa.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi