Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

KUNTALAIN 28 § MUKAINEN KUNTALAISALOITE KOUVOLAN KAUPUNGILLE KANKAAN KOULUN SÄILYTTÄMISEKSI NYKYISESSÄ OPETUSKÄYTÖSSÄ

Kouvola Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
Lähetetty kuntaan 
13.8.2013

Aloitteen sisältö

Vaadimme, että Kouvolan kaupunginvaltuuston 22.2.2010 tekemät päätökset 4 §,10 §,11 §,12 § (847/12.00.00/2009), kaupunginhallituksen 15.2.2010 ja opetus- ja kasvatuslautakunnan 2.2.2010 tekemät päätökset on käsiteltävä uudestaan muuttuneiden olosuhteiden takia. Kankaan koulun kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus on säilytettävä nykyisessä opetuskäytössä.

Kankaan koulu oli säilytettävien koulujen listalla jo vuonna 2009 tehdyssä kouluverkkoselvityksessä. Nykyisenkään tiedon valossa ei ole järkevää lopettaa Kouvolan keskeiseltä alueelta koulua.

Koulun lakkauttamisesta ei synny kaupungille taloudellista säästöä. Koulun säilyttäminen on kaupungille edullisempi vaihtoehto.

Päätöksen perusteena olleet argumentit ovat lisäksi muuttuneet vuosien aikana:
- Kouluverkkoselvityksessä Mansikka-ahon uusi koulu oli mitoitettu 900 oppilaalle. Rakennus toteutuu kuitenkin 600 oppilaalle, joten Kankaan koulun oppilaat eivät sinne mahdu.
- Vuoteen 2017 asti tiedossa olevien oppilasennusteiden mukaiset oppilasmäärät ovat kasvamassa keskeisellä alueella. 13.8.2013 lukuvuotensa aloittaa n. 260 oppilasta.
- Sisäilmaongelmat ovat poistuneet korjauksien myötä.

Perustelemme säilyttämistä lisäksi seuraavasti:
- Kankaan koulu on keskeisen alueen lähikoulu. Kolmen kilometrin säteellä koulusta asuu n. kolmasosa Kouvolan kaupungin asukkaista
- Koulukuljetukset järjestyvät joukkoliikenteellä vaivattomasti.
- Koulurakennuksen tiloja käyttävät sekä Yhteiskoulun yläkoululaiset että Kaunisnurmen koulun oppilaat (kotitalousluokat sekä teknisen työn tilat).
- Keskeisen sijainnin vuoksi musiikkiluokkien, A2-kielten, eri uskontojen sekä maahanmuuttajien valmistava opetus on järjestetty Kankaan koulun tiloissa. Mielestämme vastaavien toimintojen sijoittaminen muualle ei ole taloudellisesti perusteltua.
- Kankaan koulu palvelee koko kaupunkia. Tiloja käyttävät myös Pohjois-Kymen musiikkiopisto, Kansalaisopisto sekä lukuisat eri järjestöt.
- Korttelin rakennukset ovat kaavamääräyksen (286340:1) mukaisesti opetuskäytössä. Rakennukset ovat suojeltuja.

Lasten edun mukaista on:
- Käydä tutussa lähikoulussa
- Jatkaa samassa luokkaryhmässä alakoulun ajan.
- Seurakunnan järjestämä iltapäiväkerho toimii koulun välittömässä läheisyydessä.
- Utunmäen päiväkodin esikouluryhmä toimii koulun tiloissa, jolloin lapset ovat tutustuneet kouluun jo ”etukäteen”.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
24 Osallistunutta
24 kunnan asukasta
20 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)

Osallistujat

24
24 kunnan asukasta
20 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)

Kuvaaja, joka näyttää miten kuntalaisaloitteelle on kertynyt kannatusilmoituksia ajan kuluessa.
Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi