Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Oikeus- ja ympäristöministeriön lanseeramien uusien sähköisten palvelujen käyttöön otto Sauvossa

Sauvo Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
Lähetetty kuntaan 
22.7.2013

Aloitteen sisältö

Ehdotan kuntalaisaloite.fi ja etarkkailija.fi-palveluiden käyttöön ottamista Sauvon kunnassa ja linkkien lisäämistä ko. palveluihin kunnan kotisivuille viimeistään kotisivu-uudistuksen yhteydessä.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi