Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Kuntalaisaloite.fi palvelun käyttöön ottaminen

Jämsä Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
Lähetetty kuntaan 
15.7.2013

Aloitteen sisältö

Oikeusministeriö avaa syksyllä Kuntalaisaloite.fi-palvelun Kansalaisaloite.fi:n sisarpalveluksi. Kuntalaisaloite.fi tarjoaa jäsennellyn alustan kuntalaisaloitteen tekemiselle sekä suomeksi että ruotsiksi. Verkkopalvelussa voi tehdä kuntalaisaloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita. Palvelun käyttö on maksutonta sekä kunnille että kuntalaisille.
Kunnat voivat liittyä Kuntalaisaloite.fi-palveluun ottamalla yhteyttä palvelun ylläpitäjään (kuntalaisaloite.om@om.fi) ja ilmoittamalla sähköpostiosoitteen (esimerkiksi kirjaamon osoitteen), johon kunta toivoo palvelusta tulevien aloitteiden saapuvan.
Jämsän kaupungin tulisi ottaa käyttöön kuntalaisaloite.fi palvelu. Ottamalla palvelun käyttöön:
1) Kuntalaisen on helppo jättää aloite sähköisessä muodossa
2) Aloitteiden käsittelu kunnassa helpottuu, kun aloitteet saapuvat kuntaan valmiiksi sähköisessä muodossa

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi